Prověřte po přestěhování i vaše elektrické spotřebiče


Chystáte se ke stěhování a balíte postupně vaše věci do kartonových krabic? Balíte také domácí spotřebiče, elektrické nářadí, elektroniku a další užitné předměty připojené do elektrické sítě? Při stěhování dochází k otřesům a stává se, že u některých spotřebičů bývají poškozené některé součástky, a pokud se nachází uvnitř a nejsou na první pohled patrné, problém se projeví až za provozu a třeba i po delší době.

Po přestěhování se vyplatí nechat prověřit nejen novou nemovitost, co se týče elektroinstalace, ale i stěhované spotřebiče. Revizi spotřebičů provádí certifikovaný elektrikář, a to nejen vizuálně, ale především s měřicími přístroji. Tímto způsobem lze snadno odhalit jakýkoli problém, který by mohl vézt ke zkratu a k případnému vzniku požáru nebo k nebezpečnému úrazu.

elektrický mixér

Nechte prověřit i nářadí – elektrické nářadí může být také poškozené, a to nejen díky stěhování, ale i při provozu, například může být spálené vinutí elektromotoru, anebo uvolněná či naseknutá, naříznutá nebo propálená přívodní šňůra. Týká se to jak dílenského nářadí, tak i zahradního, tam bývají nebezpečné hlavně elektrické sekačky na trávu.

elektrická žehlička

Zkontrolujte svítidla – při stěhování může dojít i k poškození svítidel, například popraská při otřesech kryt svítidla, žárovková objímka, svorkovnice či přívodní kabel nebo vypínač, a toto pak může způsobit smrtelný úraz obsluhujícím osobám. Nechte zkontrolovat i lampičky na nočních stolcích a lampičky na psacím stole a nezapomeňte ani na dětské pokoje.

Hromosvod – stěhujete-li se do rodinného domu nebo rekreační nemovitosti, kde je nainstalován hromosvod, nechte jej prověřit a dodržujte doporučené lhůty revizí hromosvodů. Toto je důležité zejména tehdy, pokud o hromosvodu na domě nemáte žádné bližší informace a nevíte, kdy byl naposledy kontrolován. Revize hromosvodu by se měla provádět i po každém úderu blesku, i když byla revize provedena teprve nedávno.

0 komentářů: „Prověřte po přestěhování i vaše elektrické spotřebiče“